Miriam Pešková

Je od ukončení studia na DAMU profesionální loutkoherečkou a v současnosti již několik let členkou nezávislého zájezdového divadla, které se zabývá výhradně tvorbou pro děti. Je autorkou a spoluautorkou několika úspěšných her věnujících se otázkám ochrany životního prostředí, primární protidrogové prevenci nebo prevenci šikany a rasistických projevů mezi dětmi.

Další knihy autorky