Radomír Socha

Po vystudování přírodovědecké fakulty na bývalé Univerzitě J. E. Purkyně v Brně obhájil v r. 1973 kandidaturu a v r. 2001 velký doktorát přírodních věd. V současnosti pracuje jako vědecký pracovník v Biologickém centru Akademie věd v Č. Budějovicích. Ve svém oboru publikoval přes 150 prací v prestižních zahraničních periodikách, aktivně se zúčastnil celé řady mezinárodních konferencí a byl nositelem a spoluřešitelem 17 grantových projektů. Je autorem několika knih o houbách pro dospělé, ale hezkých knih pro děti Tajemný život sněhuláků. Je členem České mykologické společnosti v Praze. Mezi záliby autora patří fotografování přírody, studium, sběr léčivých rostlin a hub, malba obrazů a psaní poezie. 

Další knihy autora