Jaroslava Urbanová autorka knihy Spirála moudrosti Amenius oslavila 80 !

80 let se dožívá usměvavá dáma Jaroslava Urbanová, autorka knihy Spirála moudrosti (a dalších knih), manželka prof. Štěpána Urbana, významného českého kytarového pedagoga. Životní výročí této pozoruhodné osobnosti připomíná kytarový virtuóz Štěpán Rak.

Dnes je tomu 80 let od chvíle kdy tato planeta uvítala paní Jaroslavu Urbanovou.Vždy podotýkám - je-li v této zemi skutečná jasnovidka, pak je to právě tato věčně mladá šaramantní dáma. Její manžel, prof. Štěpán Urban byl nejen mým významným učitelem hry na kytaru, ale též člověkem, který mne zavedl do tajů věcí mezi nebem a zemí. Vždy o své ženě hovořil s úctou a byl první, kdo rozpoznal její mimořádný dar. Díky tzv. automatickému písmu se totiž dokáže napojit na mimosmyslové světy, z nichž dostává své drahocenné informace. Touto cestou jí přicházejí zprávy týkající se většinou věcí budoucích. Tak už na příklad v 70. letech minulého století jí bylo sděleno, že na přelomu milénia dojde k velké proměně světa. Tak se ji dostalo poznání o pádu Berlínské zdi, rozpadu Sovětského svazu, rozdělení Československa a mnoha dalších proroctvích, která byla posléze naplněna. O všech těchto věcech jsou písemné důkazy. Mnohé z nich má můj bývalý spolužák, skvělý varhaník Josef Krušina, s nímž jsme často Urbanovi navštěvovali. Paní Jaroslava je moudrá a skromná žena, která se vzdor svým mimořádným darům nikdy nikam nevnucovala ve snaze jakkoli zviditelnit, či prodat své umění. Naopak, vždy to byli druzí, kteří ji přemlouvali, aby o svém mimořádném daru podala svědectví. Tak vznikla například kniha „Spirála moudrosti“,  která byla v krátké době zcela vyprodána a dodnes vycházejí v nakladatelství Amenius nová vydání.Její hudebně - literární verzi jsme na stejnojmenném cd zpracovali společně s Jitkou Molavcovou a Alfredem Strejčkem. Druhou, neméně zdařilou knihou byl „Labyrint poznání“. Byl jsem poctěn i nabídkou paní Urbanové, abychom společně napsali knihu o jejím muži, Štěpánu Urbanovi „Kytara má láska“. I ta byla čtenáři vřele přijata. V současné době pracuji na dokončení knihy prof. Urbana „Láska ke hvězdám“. Je to zcela odlišný pohled na svět astrologie. Pan profesor zanechal toto dílo víceméně v poznámkách a paní Jaroslava mi dala důvěru tuto práci dokončit. Je to fascinující záležitost, neboť při psaní vnímám silně inspirační zdroj, jímž mne pan profesor "odkudsi" inspiruje. Je to pro mne velká čest.

Ale ještě zpět k paní Jaroslavě. Nikdy nezapomenu na podzim roku 1969, kdy jsem přišel za panem profesorem do jeho třídy, pln smutku a depresívních myšlenek. Byl jsem nešťastný z politické situace, neboť vzdor oběti Jana Palacha se vše zdálo být ještě bezvýchodnější. A pan profesor mi tehdy řekl: jen počkej, za dvacet let přijdou vaše děti s květinami v rukou a vyhrají to za vás...a dodal: alespoň tak to psala Jaroslava... Tak toto je paní Jaroslava Urbanová, která se dnes dožívá krásných osmdesáti let, zaplať Pán Bůh v dobrém zdraví a bdělé mysli.

Štěpán Rak

Foto: © archiv Nakladatelství Amenius