Kytarista Štěpán Rak o setkání s Jaroslavou Urbanovou autorkou knihy Spirála moudrosti Amenius

Nikdy nezapomenu na první setkání s Jaroslavou Urbanovu. Bylo to v době, kdy jsem u jejího muže, pana profesora Urbana, studoval kytaru na PRAŽSKÉ STÁTNÍ KONZERVATOŘI. Byl to on, kdo mi pak podal pomocnou ruku, jež mne po léta provázela fascinujícím světem astrologických dobrodružství a mystických setkání s automatickým písmem jeho ženy Jaroslavy.

Zprávy, jež jí byly dovoleny tlumočit z onoho světa Cháronovy plavby, nám již v sedmdesátých letech oznamovaly události, které se pak staly skutečností. Ať již to byl pád Berlínské zdi, konec Sovětského svazu či rozpad Československa. Mnohem důležitějším však pro mne byla ona duchovní sdělení, jež mne vtahovala svou magnetickou silou do věčné SPIRÁLY MOUDROSTI, jejíž neutuchající energie mi nechávala na okamžik nahlédnout i tam, kam pouhý lidský zrak nikdy nemůže dohlédnout - do světa nejvyšších idejí a magických pohlazení. 

Proč máme dlouhá léta k životu a jenom okamžiky k rozhodnutí? Právě tuto otázku jsme si kladli s Alfredem Strejčkem po přečtení SPIRÁLY MOUDROSTI Jaroslavy Urbanové. Alfred má velký cit pro dramaturgii a právě umělecká zkratka je jeho doménou. A tudíž výběr, který z této knihy předkládá, má dramatickou křivku, tolik potřebnou k silnému uměleckému zážitku. Zvolili jsme literárně-dramatickou formu a k finální podobě jsme přizvali i Jitku Molavcovou. Jejíž podmanivý hlas přejímá roli paní Urbanové.  Zvláštností této nahrávky je i skutečnost, že stejně jako autorka psala svou  Spirálu moudrosti automatickým písmem, tedy diktátem z jiných světů. Tak i my jsme se nechali unášet vlnami momentálních inspirací. Nechali jsme vše plynout ve spirále tvůrčí energie. 

Moc na Vás všechny, kdo vyslechnete  TUTO NAHRÁVKU, myslíme a přejeme Vám prožití týchž láskyplných vibrací, jichž jsme při našem tvůrčím setkání se Spirálou moudrosti prožívali i my. 

Knihu a  CD Spirála moudrosti vydalo nakladatelství Amenius. 

  

Audiokniha CD Spirála moudrosti Amenius bylo natočeno podle stejnomenné knihy autorky Jaroslavy Urbanové . Na CD Spirála moudrosti učinkují: hudební kompozice  kytarista Štěpán Rak, mluvené slovo herec Alfred Strejček a  Jitka Molavcová. Realizaci nahrávky vybraných kapitol z knihy připravil Alfred Strejček.