Proč si knihy nižší DPH zaslouží

Jsme přesvědčeni, že knihy si nižší DPH opravdu zaslouží. Zde jsme si dovolili sepsat několik základních argumentů, proč tomu tak je:

  1. DPH na knihy u nás dnes patří k nejvyšším na celém světě. Vedle Bulharska a Dánska nám žádná další země s vyšší DPHna knihy není známa. Přitom Dánsko dotuje knižní trh částkou v přepočtu 9 miliard českých korun, což je více než obrat celého našeho knižního trhu.

  2. Považovali bychom za moudré inspirovat se raději ve Velké Británii, která má DPH na knihy tradičně nulovou, nežli v Bulharsku, kde knižní trh prakticky neexistuje.

  3. V České republice bylo v roce 2012 na 5 400 veřejných knihoven, ve kterých se v tom roce odehrálo více než 66 milionů bezplatných výpůjček knih. Přitom se ve stejném roce jen cca 30 milionů knih prodalo.

  4. Z předchozího plyne, že s knihou zacházíme jako s veřejným statkem. Ať to tak je i nadále, ale konkurenci bezplatných půjčoven je třeba knižnímu trhu kompenzovat. Nižší DPH je k tomu ideálním nástrojem.

  5. Význam knih pro vzdělanost, kulturu obecně i národní kulturu, stejně jako pro čtenářskou gramotnost dětí a mládeže, je obecně přijatou skutečností.

  6. Často slyšíme argument, že nižší DPH na knihy by podpořila i brak. Nepodceňujme však české čtenáře. Opravdu mizerných nebo škodlivých knih vychází jen nepatrný zlomek

  7. Pornografie se přesunula na internet a neonacisté se momentálně vyjadřují primitivnějšími prostředky než knihami.

  8. Knižní trh je velice pestrý a široký a dotýká se všech generací a všech vrstev. Uplatnění v něm navíc nachází řada tvůrčích profesí: spisovatelé, překladatelé, pedagogové, vědci, výtvarníci…

  9. Rychlý růst DPH knih z původních 5 % na současných 15 % během posledních několika let nebylo možné promítnout plně do cen. Celý segment je tak hluboce podfinancovaný. 

  10. Výpadek DPH vybrané z knih při snížení o 10 % je rozpočtově nevýznamný.

 

Doufáme, že našim argumentům budete otevřeni. Ale i kdyby ne, budete na naší akci Den bez DPH srdečně vítáni.

Za Svaz českých knihkupců a nakladatelů
Ing. Martin Vopěnka - předseda

Více o kampani se dočtete na: KNIHY bez DPH

 

Podpora kampaně naším nakladatelstvím:

Víme, jak důležitá je podpora četby u dětí – čtení knih pomáhá dětem vyjadřovat své emoce, učí je myslet, chápat souvislosti a zákonitosti světa, rozvíjí jejich fantazii, zvyšuje slovní zásobu, a tím vším ulehčuje učení ve škole, ale i orientaci v běžném životě později v dospělosti. Nakladatelství Amenius se proto obratem rozhodlo podpořit kampaň KNIHY bez DPH. Zvýšení DPH na knihy přineslo více negativního než pozitivního, a proto je dobře, že vznikla kampaň KNIHY bez DPH, která má za cíl trpělivě a věcně všem vysvětlovat, proč si knihy nižší DPH opravdu zaslouží.

Július Korec (nakladatelství Amenius)

Další nakladatelé vyjadřují podporu kampani KNIHY bez DPH

 Publikováno 22. 4. 2014