Slavnostní zahájení činnosti nakladatelství Amenius

Slavnostní galakřest nakladatelství Amenius.

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na jedinečný hudební zážitek: Štěpán Rak zahraje na kamennou kytaru, jež je světovým unikátem. Doprovodí jej Jiří Hošek na varhany a Miroslav Laštovka na trubku. Tato muzikantská lahůdka zazní při příležitosti slavnostního zahájení činnosti nově založeného vydavatelství a nakladatelství Amenius, které bude spojeno s galakřtem CD Spirála moudrosti.

Akce se uskuteční ve středu 17. ledna 2007 od 17. hodin v sále Martinů v prostorách Akademie múzických umění na Malostranském nám. 12 v Praze.

CD Spirála moudrosti vzniklo podle stejnojmenné knihy Jaroslavy Urbanové. Na nahrávce se podílel již zmíněný kytarový virtuóz Štěpán Rak, slovem provázejí Jitka Molavcová a Alfréd Strejček. Ti všichni budou galakřtu přítomni. Kmotrem CD se stane herec Radovan Lukavský.

Za Amenius
Július Korec