Ukázka z knihy Neuvěřitelné dobrodružství cvrčka Jeronýma, vodníka Dřevojánka a jeho kamarádů autora Jindřicha Františka Bobáka

Pohádková knížka o lásce a přátelství se jmenuje Neuvěřitelné dobrodružství cvrčka Jeronýma, vodníka Dřevojánka a jeho kamarádů.

Milé děti!

Znám jeden kraj zvlněný kopci, údolími a hlubokými smíšenými lesy. V jednom takovém údolíčku, ale spíše jen úžlabí mezi zalesněnými vrchy, stávala kdysi vesnice, a ta se jmenovala Zbožná. Možná tam tenkrát žili samí zbožní lidé – nevíme.

Ta vesnice už dávno zmizela jako mnoho jiných vesnic v naší zemi. Na břehu nevelkého rybníka, kde kdysi stávala, začíná hluboký les a stojí tam dřevěný kříž. Lidé postojí, dají odpočinout unaveným nohám, někteří položí květiny. Ale ten

rybník je tam dodnes a podle té zaniklé vesnice se jmenuje Zbožáček. Prý v něm kdysi bydlel vodník Dřevojánek, který dostal jméno právě pro to množství dřeva rostoucího kolem. Jenže už ho dávno nikdo neviděl, a také rybník jinak vypadá. Je jiná doba. Jezdíme v rychlých autech, oblohu nám křižují velká dopravní letadla a vodníka už známe jenom z obrázků či omalovánek. 

A přece: Kousek odtud, na loukách plných květin, žijí dodnes početné rodiny cvrčků a jiné luční drobotiny. Je mezi nimi jeden, kterému říkají Jeroným. Ale víc vám prozradit nemohu, to už vám poví tato pohádka …

Ukázka je z knihy pro děti Neuvěřitelné dobrodružství cvrčka Jeronýma, vodníka Dřevojánka a jeho kamarádů

Jak vypadají vodníci

Jak přicházejí na svět vodníci? Zkuste uhodnout! Tak třeba motýli a luční koníci, ti se líhnou z vajíček stejně jako slepice. Jsou jen o něco menší a někdy dokonce tak malá, že je ani nevidíme. Nebo takové ryby, žáby a jiní jim podobní živočichové – ti všichni také potřebují k životu vejce. Nejinak je tomu s hady, mouchami, komáry, mravenci, včelami a celým tím podivným světem kolem nás. Ale vodníci? – Jak takový vodník vlastně vypadá?

„Já myslím,“ rozumuje malý pavouk poutníček, „že vypadá stejně jako my, pavouci, jenže je trochu větší, trošku nafouknutější a má křidélka.“

„Chachachá,“ směje se cvrček Jeroným, který ho dole poslouchá, „to bys tomu dal! Už jsi někdy viděl, vodníka s křidélky? K čemu by mu byla, to bys mi neřekl?“ ťuká si na čelo.

„Ale něco přece musí mít,“ nedá se uražený poutníček. „Nevím, co má takový vodník, ale určitě ne křídla, protože pod vodou se nelétá. Podívej se sám na sebe. Jsi přece pavouk a také nemáš křidélka.“

„To je pravda,“ rozumuje poutníček, „ale jak potom takový vodník vypadá?“

„Vodníci vypadají stejně jako my, cvrčci,“ nafoukl se Jeroným, „jenomže neumějí hrát na housle, abys věděl!“

„Jen se tak nenafukuj, Jeronýme,“ zaškaredil se poutníček. „Pýcha předchází pád, jak se u pavoučků říká. Tobě křídla sice narostla, ale stejně ti k ničemu nejsou, když s nimi neumíš létat. A vůbec – sám jsi řekl, že vodníci křídla nemají, tak jak by mohli vypadat jako cvrčkové, ty trumbelo?“

Kolem letí vážka Blaženka. Jen tak na skok si tu odskočila od řeky, když vidí ty dva, jak se spolu hádají. „Chichichi,“ vyprskla smíchy, když tu hádku slyšela, „ani jednomu z vás se vodník nepodobá, abyste věděli!“

… pokračování pohádky naleznete na str. 8 v knize Neuvěřitelné dobrodružství cvrčka Jeronýma, vodníka Dřevojánka a jeho kamarádů. Knihu vydalo nakladatelství Amenius a zakoupíte je u všech dobrých knihkupců nebo na www.amenius.cz.

Další ukázky z knihy Neuvěřitelné dobrodružství cvrčka Jeronýma, vodníka Dřevojánka a jeho kamarádů si můžete prohlédnout zde!


Knižní vydání pohádky si můžete zakoupit tady!
Copyright © 2013 Amenius s.r.o 10. 5. 2010