Pro školy a školky

Vážení pedagogové a zaměstnanci mateřských či základních škol,

v několika posledních letech si česká veřejnost začala pomalu uvědomovat problematiku ztráty zájmu o čtené slovo, a to jak u dospělých, tak i u dětí. Žijeme ve světě, který je v prvé řadě „obrazový" – vnímáme a poznáváme skrze obrazy, vztahujeme se ke světu kolem nás prostřednictvím obrazů. Vizuální porozumění je velmi rychlé a pohodlné, na druhou stranu nás vede do určité pasivity. Děti jsou velmi citlivé k podnětům, kterými jsou obklopené, a takovýto pasivní přístup není vhodný pro jejich intelektuální ani duševní rozvoj. Děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí, přičemž tento problém často začíná v rodinách, kde je mluvené či čtené slovo rodičů nahrazováno obrazovkou televize nebo monitorem počítače. Výsledkem je čím dál horší znalost jazyka, který je nástrojem myšlení – a to i matematického! 

Cílem nakladatelství Amenius je přiblížit dětem svět knihy a čteného slova, ukázat jim krásu českého jazyka a prostřednictvím psaných příběhů podpořit jejich vrozenou představivost. Proto se kromě vydávání knížek zaměřujeme i na jiné formy podpory čtenářství u dětí a nezapomínáme na to, že čtení je v prvé řadě zábava! Ve spolupráci s mateřskými a základními školami spatřujeme dobrou cestu, jak šířit naše přesvědčení dál. 

Pokud jste zaměstnankyně/zaměstnanec základní nebo mateřské školy a máte zájem o rozvoj čtenářské kultury u dětí, nabízíme Vám zajímavou spolupráci, která Vám zaručí stálé slevy na knížky pro děti a různorodé akce spojené s četbou a tvůrčím psaním.

Spolupráce spočívá v uzavření jednoduché smlouvy mezi Vámi a nakladatelstvím Amenius, kdy Vy se stanete důvěrníkem mezi vaší školou či školkou a námi. Tak budete moci objednávat knížky za výhodné ceny nebo se zapojit do literárních akcí pro děti z Vaší školy či školky. Knížky z našeho katalogu můžete nabídnout dětem ve třídách nebo si jimi vybavit školní knihovnu, případně je použít na hodiny čtení s dětmi a zpestřit jim tak výuku. Důvěrníci budou za svoji zodpovědnou práci odměněni.

Věříme, že Vy i děti si určitě vyberete z naší nabídky krásné dětské literatury, která malé čtenáře vede zábavnou formou k porozumění a vzájemné toleranci.

Pokud máte zájem o vzájemnou spolupráci, prosím, nezapomeňte nás kontaktovat. V případě zájmu můžete také sledovat naši rubriku „Spolupráce“ – „Pro školy a školky" na www.amenius.cz nebo nám zaslat Vaše vlastní návrhy na společnou práci.

Těšíme se na naši spolupráci a nové podněty od Vás! 

Vaše nakladatelství Amenius